Stappenplan Nalatenschapplanning

1. Vrijblijvend informatief gesprek
In het eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek informeren we u over onze dienstverlening. U beslist aan het einde van het gesprek of wij uw Nalatenschapdossier samen met u mogen opstellen.

2. Inventarisatie wensen nalatenschap
Na dit gesprek volgt een inventarisatie van uw wensen. Wij kijken welke zaken voor u van belang zijn. Daarbij stellen we onder andere de volgende vragen. Is er een testament nodig? Is het nodig dat er fiscale maatregelen worden getroffen? Wilt u legaten of codicillen laten opstellen? Aan wie wilt u wat nalaten? Wilt u iemand onterven? Wie moet, als het zover is, de nalatenschap afhandelen? Wat gebeurt er met de woning? Hoe kunnen conflicten worden voorkomen?

3. Plan van aanpak voor nalatenschapsplanning
Naar aanleiding van de inventarisatie stellen we een plan van aanpak op. Dit plan bevat alles wat nog geregeld moeten worden om uw wensen te verwezenlijken.

4. Nalatenschapdossier
We documenteren vervolgens al uw wensen in uw nalatenschapsdossier, samen met alle belangrijke informatie over de afhandeling van de nalatenschap. U krijgt deze map van ons samen met een digitale versie op DVD, zodat uw wensen en persoonlijke situatie eenvoudig tussentijds zijn te wijzigen.