Nalatenschapplanning en -afwikkeling

Nalatenschapplanning
Een nalatenschap is vaak onnodig complex. Dit komt doordat de wensen van de overledene – t.a.v. onder meer de uitvaart - niet altijd bekend zijn. Maar vooral ook omdat details van de (financiële) administratie bij nabestaanden vaak onbekend zijn. Zodoende kan het bijvoorbeeld onduidelijk zijn, of er een levens-, of uitvaartverzekering is, of welke instanties van het overlijden op de hoogte gesteld moeten worden. Maar nog vervelender is het dat nabestaanden onzeker zijn over de consequenties voor hun inkomen c.q. pensioen, of uitkering.

Estate Services kan samen met u uw persoonlijke wensen vastleggen en de noodzakelijke gegevens van uw administratie opnemen in een Nalatenschapdossier. Dit schept een goed referentiepunt voor iedereen als u er zelf niet meer bent. Ook creëert dit de basis voor ons om u te adviseren over eventuele te nemen voorzorgsmaatregelen.


Nalatenschapafwikkeling
Een overlijden is een emotionele aangelegenheid. Daarbij komt dat de afwikkeling van een nalatenschap door diverse factoren doorgaans ingewikkeld en tijdrovend is.

Dit komt bijvoorbeeld door het Erfrecht en de fiscale wetgeving. Niet iedereen is nu eenmaal deskundig op dat terrein. Ook kunnen de wensen van de overledene, of het testament onbekend zijn. Los daarvan bestaat regelmatig onduidelijkheid over de omvang van de nalatenschap zelf, en niet op de laatste plaats is het niet altijd duidelijk welke personen er erven.

Een executeur testamentair wordt normaliter met de afwikkeling van een nalatenschap belast. Dit is vaak de partner, een ander familielid, of een goede vriend. Deze missen doorgaans de deskundigheid en waarschijnlijk ook de tijd om dit goed te doen. Wij kunnen hierbij adviseren en/of assisteren, of zelfs – indien u dat wenst – de rol van executeur overnemen.

Ook is het soms verstandig, een neutrale instantie de afwikkeling van een nalatenschap te laten verzorgen.

Estate Services ondersteunt u met raad en daad, zodat u uw handen en hoofd vrij heeft voor andere belangrijke zaken. Onze dienstverlening is op maat, desgewenst kunnen wij u volledig ontzorgen. We doorlopen samen met u wat er na een overlijden op u af komt en spreken met u af welk deel wij voor onze rekening nemen.