Overzicht dienstverlening

Diensten / producten Advies, Bemiddeling en Begeleiding
 • Aan- en verkoop van een eigen woning
 • Oprichten en faciliteren van een Familiebank
 • Verrichten van schenkingen
 • Financiele planning / budgetbeheer (budgetcoaching)
 • Opmaken van een echtscheidingsconvenant
 • Financiële en fiscale gevolgen van echtscheidingen
 • Financiële en fiscale gevolgen van een opname in een verzorgingsinrichting
 • Uw privé financiële en fiscale houding
Diensten / producten Nalatenschapplanning en -afwikkeling
 • Opmaken Nabestaandendossier
  - Vastleggen van uw persoonlijk wensen
  - Registratie van uw administratieve / financiële gegevens
  - Registeren overige relevante roerende en onroerende zaken
  - Eventueel vastlegging in testament, of wilsbeschikking
  - Periodieke update (na 3 tot 5 jaar)
 • Opmaken Financieel advies
  - Berekenen financiële situatie t.b.v. partner / kinderen na uw overlijden
  - Opmaak budgetplan
  - Adviseren levens-, of overlijdensverzekering; c.q. uitvaartverzekering
 • Plannen en begeleiden uitvaart - Bemiddelen naar een uitvaartondernemer
  - Begeleiding van alle afspraken met uitvaartondernemer
  - Organiseren condoleance (incl. catering)
  - Controle op de uitvoering van de uitvaart
 • Vervullen van noodzakelijke formaliteiten
  - Verklaring van overlijden laten opmaken
  - In overleg met notaris uitzoeken of er een testament is en wie erfgenamen zijn
  - Uitzoeken of er een levens-, uitvaart, of overlijdensverzekering is
  - Notaris een Verklaring van Erfrecht of Executele laten opmaken
  - Werkgever / uitkeringsinstantie verwittigen
  - Eventuele uitkeringen aanvragen
  - Legaten / erfdelen aan erfgenamen doen toekomen
  - Voogdij voor minderjarige kinderen aanvragen
 • Vervullen Administratieve / financiële zaken
  - Bevoegdheid voor bankrekening regelen
  - Relevante instanties verwittigen van overlijden, contracten en abonnementen opzeggen
  - Aangifte Erfbelasting opmaken
  - Aangifte Inkomstenbelasting opmaken
  - Aanpassen toeslagen
 • Woning en inboedel opruimen en verkopen- Ontruiming van woning; verkoop van (delen) inboedel
  - Verkoopklaar maken van de woning
  - Afsluiten Energie en Water
  - Verkopen van de woning
 • Ondersteunen, of optreden als Executeur Testamentair