Stappenplan Nalatenschapafwikkeling

Stap 1: Is de uitvaart van de overledene geregeld
Indien u wenst kan Estate Services de gehele planning en organisatie van de uitvaart voor u verzorgen. Uiteraard gaan wij dan uit van de wensen van de overledene en uw eigen inbreng. Wij werken in dit geval samen met Uitvaartverzorging Leidschen Rijn.

Stap 2: Is er een testament?
Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de overledene vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen testament dan is de wettelijke verdeling van toepassing.

Stap 3: Erfenis aanvaarden?
Kun je een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen? Dit is de volgende belangrijke stap bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Stap 4: Is er een executeur?
De executeur-testamentair is degene die het testament afhandelt. Deze persoon kan in het testament benoemd zijn of gekozen worden door de erfgenamen, maar kan ook een buitenstaander zijn, zoals wanneer u gebruik maakt van Estate Services. De bevoegdheden van de executeur zijn wettelijk geregeld..

Stap 5: Verklaring erfrecht?
Een notaris stelt een verklaring van erfrecht op na het overlijden. De notaris controleert of er een testament is en wie de gemachtigde is om de erfenis af te handelen.

Stap 6: Stopzetten lopende zaken
Lopende zaken zoals huren, abonnementen en lidmaatschappen worden stopgezet. Zo worden onnodige kosten bespaard.

Stap 7: Verdelen nalatenschap
Als de voorgaande stappen zijn doorlopen kan men de erfenis verdelen. De inboedel, schulden, de financiën, de woning, een bedrijf, alles wordt verdeeld volgens de wensen van de erflater of wanneer deze wensen onbekend zijn, volgens de geldende wettelijke regels. Eventuele legaten en codicillen kunnen worden afgehandeld. Soms is het noodzakelijk dat eigendommen worden verkocht, taxaties worden uitgevoerd van waardevolle objecten of onroerend goed. 

Stap 8: De fiscus en de erfenis
Aan het eind van het proces moet men afrekenen met de fiscus. Men moet over het lopende belastingjaar een overlijdensaangifte indienen en over de erfenis betaalt men erfbelasting.